ГО “Спільнота Бьорнерів України”

5 березня 2018 року у реєстрі громадських об’єднань України з’явилась громадська організація «Спільнота бьорнерів України». Організація є добровільним об’єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб.

Деякі витримки з статуту організації:

1.2. Найменування Організації:

повне – Громадська організація «Спільнота бьорнерів України»

скорочене – ГО «Спільнота бьорнерів України»

1.3. Назва Організації іноземними мовами:

російською – Общественная организация «Сообщество бернеров Украины»

англійською – Non-governmental organization «Ukrainian Burners»

1.5. Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

2.4.8. Організація має право отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень цього Статуту та законодавства України.

3.1. Головною метою Організації є підтримка свободи людини у всіх її проявах та розвиток людства як індивідуального, так і колективного.

3.2. Основними напрямами діяльності Організації є:

3.2.1. – Об’єднання українського суспільства навколо наступних 10 принципів Burning Man.

  1. Загальне залучення. Кожен може бути частиною Burning Man’а. Ми поважаємо і раді прийняти будь-яку людину. Не існує ніяких умов для участі в нашій спільноті.
  2. Дарування. В основі Burning Man’a – акт дарування. Цінність дару не має значення. Дарування не передбачає повернення або обміну на що-небудь подібної вартості.
  3. Відсутність комерційного початку. Щоб зберегти дух дарування, наша спільнота прагне створити соціальне середовище, вільне від комерційного спонсорства, транзакцій або реклами. Ми захищаємо нашу культуру від подібної експлуатації. Ми наполягаємо на заміні споживання творчою участю.
  4. Радикальна віра в себе. Burning Man надихає людину виявляти, удосконалювати і довіряти своїм внутрішнім ресурсам.
  5. Радикальне самовираження. Радикальне самовираження відбувається через унікальність дарів особистості. Ніхто крім самого учасника або творчої групи не може визначати зміст дарунку. Той, хто дарує повинен поважати права і свободи особи, що приймає дар.
  6. Спільна робота. У нашій спільноті цінуються взаємодія і співпраця. Ми прагнемо створювати, підтримувати і захищати соціальні освіти, публічні простори, твори мистецтва та методи комунікації, які це підтримують.
  7. Громадянська відповідальність. Ми цінуємо громадянське суспільство. Члени спільноти -організатори заходів приймають на себе відповідальність за громадську безпеку, а також зобов’язані стежити за дотриманням відповідних законів.
  8. Не залишай сліду. Наша спільнота дбайливо ставиться до природи. Ми ніколи не залишаємо ніяких фізичних слідів нашої активності, де б ми не збиралися. Ми прибираємо все, і, по можливості, намагаємося залишити після себе місце в кращому стані, ніж воно було до нас.
  9. Участь. Наша спільнота заснована на етиці участі. Ми віримо, що трансформація, яка відбувається з людиною або соціумом, неможлива без активної персональної участі. Ми досягаємо буття через дію. Всі запрошені до роботи. Всі запрошені до гри. Ми робимо світ реальним через дії, що відкривають серця.
  10. Безпосередність. Безпосередній досвід – один з найважливіших постулатів нашої культури. Ми прагнемо долати бар’єри, що відділяють нас від розуміння нашого внутрішнього “я”, реальності, нас навколишнього, і контактувати з природою, яка перевищує сили людини. Ніяка ідея не замінить цього досвіду.

3.2.2. Розвиток креативності, творчого потенціалу, тяги до самопізнання і саморозвитку серед українців.

3.2.3. Проведення масових заходів, зустрічей, семінарів, лекцій, вечірок, концертів, фестивалів побудованих на базі принципів Burning Man.

3.2.4. Фінансування і інформаційна підтримка українських артистів (художників, скульпторів, музикантів, і т.д) для створення арт-об’єктів в Україні і за кордоном.

3.2.5. Пропаганда України як креативної країни, яка є частиною глобальної арт-спільноти.

3.2.6. Допомога і підтримка українців в участі на Burning Man і регіональних заходах Burning Man.

4.4. Прийом у члени Організації здійснюється на підставі заповненої електронної форми, що затверджується Правлінням організації, та згоди особи, що вступає до організації, з 10-ма принципами Burning Man.

4.5. Усі члени Організації є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків.

5.4. Правління Організації є керівним органом Організації на період між Загальними зборами, обирається терміном на 5 років та виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.

5.4.4. До компетенції Правління відноситься:

5.4.4.4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання;

5.4.4.6. Підготовка річних звітів з діяльності Організації, в тому числі про залучення і використання коштів і майна Організації; звітів з виконання програм та проектів Організації та подає їх на затвердження Загальних зборів.

Голова організації – Ярослав Корець.
Секретар організації – Олександр Овсянко.